OPĆENITO O UDRUGAMA
 
NATJEČAJ ZA UDRUGE U 2022. GODINI
Godišnji plan natječaja za udruge 2022.
Godišnji plan natječaja za udruge u 2022.
Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2022 godini
Javni poziv za fin. prog. i proj. od interesa za opće dobro
Javni poziv za financiranje programa i projekta udruga u 2022
Obrazac 1. opisa_programa_ili_projekta
Obrazac 2. proracuna
Upute za prijavitelje
Upute za prijavitelje
Obrazac 3. popis priloga
Obrazac 4. izjave_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja
Obrazac 5. Izjava o provjeri dostavljenih podataka
Obrazac 6. Izjave_opartnerstvu
Obrazac 7. Izjave_voditelja_aktivnosti
Obrazac 8. izjave_o_nekaznjavanju
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe koje provode udruge na području Općine Mihovljan za 2021. godinu
NATJEČAJ ZA UDRUGE U 2021. GODINI
Javni poziv za fin. prog. i proj. od interesa za opce dobro - upute za prijavitelje
Javni poziv za fin. prog. i proj. od interesa za opce dobro
Javni poziv za financiranje programa i projekta udruga u 2021
Obrazac 1. opisa_programa_ili_projekta
Obrazac 2. proracuna
Obrazac 3. popis priloga
Obrazac 4. izjave_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja
Obrazac 5. Izjava o provjeri dostavljenih podataka
Obrazac 6. Izjave_opartnerstvu
Obrazac 7. Izjave_voditelja_aktivnosti
Obrazac 8. izjave_o_nekaznjavanju
Obrazac 9. izvještaj opisa programa ili projekta
Obrazac 10. financijski izvještaj provedbe projekta
Upute-za-prijavitelje
2021. GODINA
 

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA I JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN U 2021. GODINI

 
Godišnji plan natječaja za udruge 2021.
Godišnji plan natječaja
Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2021. godini

2020. GODINA

NATJEČAJ ZA UDRUGE ZA 2020. GODINU
odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe koje vode udruge u 2020. godini
rang lista 2020. godina
javni poziv za financiranje programa i projekta udruga u 2020
javni poziv za financiranje udruga u 2020
odluka o naČinu raspoloŽivih sredstava za udruge u 2020
odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata
upute za prijavitelje
Upute za prijavitelje
OBRASCI ZA NATJEČAJ
Obrazac 1. opisa programa ili projekta
Obrazac 2. proracuna (3)
Obrazac 3. popis priloga (2)
Obrazac 4. izjave_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja (6)
Obrazac 5. Izjava o provjeri dostavljenih podataka (3)
Obrazac 6. Izjave_opartnerstvu (3)
Obrazac 7. Izjave_voditelja_aktivnosti (3)
Obrazac 8. izjave_o_nekaznjavanju (3)
Obrazac 9. izvještaj opisa programa ili projekta
Obrazac 10. financijski izvještaj provedbe projekta
 
Godišnji plan natječaja za udruge u 2020.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2020.

2019. GODINA
ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE I PROGRAME KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2019. GODINU

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2019. godini

Pravilnik o financiranju udruga

Općinski načelnik Općine Mihovljan sa udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. godini dana 24. 3. 2017. potpisao je Ugovore o financijskoj potpori programu ili projektu.

Udrugama je dodijeljeno ukupno 301.000,00 kuna za 6 prijavljenih programa/projekta.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA UDRUGE
RANG LISTA BODOVANJA UDRUGA
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. 1.str.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. 2.str.
Zapisnik 1. str
Zapisnik 2. str
Pravilnik o financiranju udruga
Godišnji plan natječaja i javnih poziva