1 Program građenja objekta komunalne infrastrukture u 2023 godini
 1 Program građenja objekta komunalne infrastrukture u 2023 godini
2 Program održavanja objekta komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2023 godini
 2 Program održavanja objekta komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2023 godini
3 Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2023 godini
 3 Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2023 godini
4 Program socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Mihovljan u 2023 godini
 4 Program socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Mihovljan u 2023 godini
5 Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023 godini
 5 Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023 godini
6 Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023 godini
 6 Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023 godini
7 Program utroška sredstava za 2022 godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 7 Program utroška sredstava za 2022 godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
7a Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
 7a Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
7b Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
7b Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
7c Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
7c Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
7d Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
7d Proračun Općine Mihovljan za 2023. godinu i Projekcija Proračuna za 2024.-2025.
8 Program utroška sredstava spomeničke rente u 2022 godini
8 Program utroška sredstava spomeničke rente u 2022 godini
9 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
9 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
 
 
 
 
 
 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice