Plan gospodarenja otpadom

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE

Obavještavamo Vas kako je izrađen Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Javni uvid će početi 20. listopada 2014. i trajati zaključno do 19. studenog 2014. godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan biti će za trajanje javnog uvida dostupan za javnost na službenim stranicama Općine Mihovljan www.mihovljan.hr i izložen na oglasnoj ploči Općine Mihovljan. Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Plana moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Mihovljan ili poštom na adresu: Općina Mihovljan, Jedinstveni upravni odjel, Mihovljan 48, 49252 Mihovljan, do 19. studenog 2014. godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan za razdoblje od 2014. do 2020. dostavljamo u prilogu ispod teksta.

 

Plan gospodarenja otpadom
Zaključak o planu gospodarenja otpadom

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice