Mjesni odbori

Mjesni odbori su oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.               

U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu, mjesni odbori dužni su uvažavati interes Općine kao cjeline.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji čini zasebnu cjelinu.

Na području Općine Mihovljan mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor “Mihovljan”

2. Mjesni odbor “Gregurovec”

3. Mjesni odbor “Kuzminec”

 

Područja koja pokrivaju Mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor “Mihovljan” - područje naselja Mihovljan, Frkuljevec  Mihovljanski i Sutinske toplice

2. Mjesni odbor “Gregurovec” - područje naselja Gregurovec

3. Mjesni odbor “Kuzminec” - područje naselja Kuzminec

Sjedište svih mjesnih odbora nalazi se u zgradi Općine Mihovljan, Mihovljan 48.

Mjesni odbor Mihovljan
1.
MIJO PINTEK
Mihovljan 208
2.
DRAGUTIN ERDELJA
Mihovljan 346
3.
MILAN POLANČEC
Mihovljan 150
4.
MLADEN POSAVEC
Mihovljan 123 A
5.
JOSIP GREDELJ
Mihovljan 92
6.
IVAN VDOVIĆ
Mihovljan 282 A
7.
VLADIMIR POSAVEC
Mihovljan 125
8.
KREŠIMIR VOJAKOVIĆ
Frkuljevec Mihovljanski 20
9.
MARIO LJUBEK
Mihovljan 69

 

Mjesni odbor Kuzminec
1.
IVAN VUČKOVIĆ
Kuzminec 98 A
2.
DAMIR GRADEČAK
Kuzminec 77 B
3.
DARIO BENKO
Kuzminec 55 A
4.
BRANKO BRKOVIĆ
Kuzminec 49
5.
SLOBODAN SAJKO
Kuzminec 39

 

Mjesni odbor Gregurovec

 

1.
JOSPI VUĐAN
Gregurovec 65 D
2.
DRAGUTIN VUĐAN
Gregurovec 89
3.
JOSIP VUĐAN
Gregurovec 24 A
4.
KRISTIJAN MIHALJČEVIĆ
Gregurovec 41
5.
ANĐELKO LATIN
Gregurovec 118

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Izdvojene stranice