KATALOG INFORMACIJA

 

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 172/03), uređen je način ostvarivanja prava na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, dakle i Općina Mihovljan.

Ustroj kataloga informacija

 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Anketa
Koristite li antivirusni program?
Ne
Ne znam
Ponekad
Da, naravno
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice