OCJENJIVANJE VINA 2021. GODINE

 

Z A P I S N I K

 

           sa sjednice osnivačke Skupštine Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan

 

 

 

Osnivačka Skupština Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan održana je 25. siječnja 2009. godine u sali za sastanke općine Mihovljan, Mihovljan 48, s početkom u 09:30 sati.

 

Sjednici su bili nazočni:

Zlatko Bartolić iz Mihovljana 167, Milan Ileković iz Mihovljana 196/a, Davor Rafaj iz Mihovljana 176/e, Ivan Ileković iz Mihovljana 219, Milan Dačnik iz Mihovljana 361, Vlado Risek iz Mihovljana 187/a, Stjepan Kužir iz Gregurovca 54, Stjepan Lukač iz Gregurovca 85/a, Vladimir Novak-Filip iz Kuzminca 149/a, Marijan Rafaj iz Mihovljana 176/a, Danijel Škudar iz Gregurovca 100, Ivan Vlahović iz Mihovjana 147, Josip Erdelja iz Mihovljana 382, Dragutin Erdelja iz Mihovljana 346, Josip Herak iz Mihovljana 261, Branko Brković iz Kuzminca 49, Josip Risek iz Mihovljana 5, Ivan Gredelj iz Mihovljana 176/b, Vinko Klarić iz Gregurovca 132, Vinko Erdelja iz Mihovljana 382, Boris Šalković iz Mihovljana 375, Stjepan Martinjak iz Mihovljana 28/A, Damir Novak-Filip iz Kuzminca 149/a, Mijo Grozdek iz Gregurovca 84, Mijo Bartolić iz Mihovljana 66/a, Mijo Roginić iz Kuzminca 116/a, Stjepan Svetec iz Gregurovca 125, Vukman Željko iz Kuzminca 22, Zdenko Komorčec iz Mihovljana 39/a i Franjo Babić iz Mihovljana 50/a.

 

Konstatira se da je prisutno ukupno 30 članova. 

 

Osnivačku Skupštinu Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan vodio je Zlatko Bartolić koji je predložio da se prije početka sjednice izabere jedan zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika. Predlaže da se za zapisničara izabere Zdenko Komorčec, a za ovjerovitelje zapisnika Ivan Ileković i Mijo Grozdek.  

 

Predloženi prijedlog upućen je na raspravu. Budući da prema predloženom prijedlogu nije bilo rasprave, komentara niti ostalih predloženih kandidata, Zlatko Bartolić dao je isti na usvajanje.

 

Na osnivačkoj Skupštini Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan, jednoglasno je za zapisničara izabran Zdenko Komorčec, a za ovjerovitelje zapisnika Ivan Ileković i Mijo Grozdek.

 

 

Zlatko Bartolić predložio je slijedeći

 

                                                        DNEVNI RED

 

1.      Donošenje odluke o osnivanju udruge

2.      Donošenje Statuta udruge

3.      Izbor članova tijela upravljanja udruge

4.      Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje udruge

5.      Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Donošenje odluke o osnivanju udruge

 

Jednoglasno je javnim glasovanjem donijeta odluka o osnivanju Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan sa sjedištem u Mihovljanu 48.

 

Točka 2.

Donošenje Statuta udruge

 

Zdenko Komorčec pročitao je predloženi tekst Statuta Udruge. Marija Rafaj predložio je da se Upravni odbor umjesto 5 članova proširi na 7 članova, a Nadzorni odbor od 5 članova da se smanji na 3 člana.

Prijedlog Marijana Rafaj jednoglasno je prihvaćen.

 

Stjepan Svetec za skraćeni naziv Udruge predložio je naziv “Peharček”, dok je Marijan Rafaj za skraćeni naziv predložio “Lucen”.  

 

Predloženi skraćeni nazivi dani su na usvajanje.

 

Skraćeni naziv Udruge “Peharček” dobio je 12 glasova dok je skraćeni naziv Udruge “Lucen” dobio 18 glasova.

 

Većinom glasova donijet je skraćeni naziv Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan koji glasi „LUCEN”.

 

Zlatko Bartolić dao je na usvajanje i prijedlog teksta Statuta Udruge.

 

Na osnivačkoj Skupštini Udruge vinogradara, vinara i podrumara Mihovljan održane 25. siječnja 2009. godine, jednoglasno je donesen Statut Udruge koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

 

Točka 3.

Izbor članova tijela upravljanja udruge

 

Sukladno ovoj točki dnevnog reda i usvojenog Statuta Udruge, birali su se članovi Upravnog i Nadzornog odbora.

 

Od strane inicijativnog odbora za predsjednika Udruge predložen je Stjepan Svetec iz Gregurovca 125.

 

UPRAVNI ODBOR

a)      za predsjednika jednoglasno je izabran Stjepan Svetec iz Gregurovca 125, a za dopredsjednike izabrani su:

1.      Ivan Gredelj iz Mihovljana 176/b

2.      Damir Novak-Filip iz Kuzminca 149/a

 

b)      za tajnika jednoglasno je izabran Davor Rafaj iz Mihovljana 176/e

c)      za blagajnika izabran je Josip Risek iz Mihovljana 5

d)      za članove izabrani su:

1.      Stjepan Kužir iz Gregurovca 54

2.      Josip Erdelja iz Mihovljana 382

 

 

NADZORNI ODBOR

a)      za članove Nadzornog odbora izabrani su:

1.     Zlatko Bartolić iz Mihovljana 167

2.     Vlado Risek iz Mihovljana 187/a

3.     Milan Dačnik iz Mihovljana 361

 

                                                  

Točka 4.

Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje udruge

 

 

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje Udruge predsjedniku Stjepanu Svetec i tajniku Davoru Rafaj.

 

 

Točka 5.

Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

 

Jednoglasno je donijeta odluka o pokretanju postupka za upis Udruge u registar udruga pri nadležnom tijelu Državne Uprave.

 

Završeno u 11:10 sati.

 

      Zapisničar                                                           

Zdenko Komorčec