OPĆENITO O UDRUGAMA

Općinski načelnik Općine Mihovljan sa udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. godini dana 24. 3. 2017. potpisao je Ugovore o financijskoj potpori programu ili projektu.

Udrugama je dodijeljeno ukupno 301.000,00 kuna za 6 prijavljenih programa/projekta.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA UDRUGE
RANG LISTA BODOVANJA UDRUGA
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. 1.str.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za projekte i programe koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. 2.str.
Zapisnik 1. str
Zapisnik 2. str
Pravilnik o financiranju udruga
Godišnji plan natječaja i javnih poziva