Kupalište Sutinske Toplice

 

Posjed i kaštel Sutinsko  (Szutizska, Sotischa, Szotiszka, Szutinszka) javlja se u povijesti 1258.god. naziv Sutiska nastao je po topografskom položaju, koji znači suženje, tijesni prolaz, klanac između dva brda.

Kaštel u obliku četverokutne kule, oko koje su bili opkopi u koje je dolazila voda iz potoka, stajao u polju, oko 500 m niže od uskog prolaza,  a kontrolirao je prolaz kroz klanac kojim je prolazila cesta prema Krapini i Očuri. Tamo je bila malta gdje se plaćala carina na robu koja je dolazila preko Varaždina iz austrijskih zemalja. Prema popisu ratne daće iz 1543. god u obvezi je bio i posjed Suteska, vlasnika Humskog i J. Bradacha.

Kaštel je već u 17.st. počeo propadati, a oko njega bili su veliki zemljišni posjedi. Sjeverno od kaštela na padini brda nalazilo se malo plemićko imanje s kurijom i gospodarskim zgradama. Njegov vlasnik je u to vrijeme bio plemić Forčić de Butinavas. Vlasnici kaštela i imanja Sutinsko i Poznanovec u 18. i poč. 19. st. bili su grofovi Sermage, a od 1851.god. pl. Ritteri. U drugoj pol. 19. st. kupalište Sutinsko administrativno pripada selu Veliki Komor. Broj stanovnika Velikog Komora prema popisu iz 1869. god. bio je 477, a 1953.god., 751. Nakon toga slijedi pad broja, a prema popisu iz 2002.god ima ih  452.

Sklop je smješten u klancu, podno Strugače kojim teče potok Sutinsko i prolazi cesta. Sada se nalazi na području naselja Sutinske Toplice koje je sada u sastavu Općine Mihovljan. Prve preciznije podatke o izgledu Sutinskih Toplica daje I. K. Lalanguae, koji ih u svom izvješću iz 1772.godine opisuje : Ovo toplo vrelo nalazi se na dva sata od Krapine na podnožju kamenitog, ali gore šumom obraslog brda. Veliko korito za pranje je u obliku trokuta, a manje u obliku polumjeseca. Oba su isklesana u pećini. Vrelo je čisto i umjereno toplo. Grof Henrik Sermage je preuzevši upravu nad svojim poznanovečko sutinskim imanjem uredio i obnovio toplice. Nad ulazom u zgradu s bazenima iskopanim u stijeni nalazi se ploča u koju je uklesan natpis o obnovi i uređenju kupališta za javno korištenje, s godinom 1809. Grof Adolf Ritter god. 1851. kupio je imanje Poznanovec zajedno sa Sutinskim Toplicama. On je uredio i dogradio kupalište kakvo je bilo očuvano sve do 70.-tih godina 20.st., kad je bilo srušeno. Prema podacima s karte 1. katastarske izmjere ovog područja iz 1860.god. kupališni sklop još nije bio u cijelosti uređen ni izgrađen, glavna kupališna zgrada bila je manjih dimenzija.

Od nekadašnjeg kupališta očuvana je samo zgrada s bazenima iskopanim u stijeni, koji se spominju još 1772.god. zgrada je u ruševnom stanju, nema krovišta, stoga prijeti urušavanje konstrukcije svodova nad kupališnim prostorima. S druge strane ceste nalaze se ostaci kupališne kapele B.D.Marije, građene u vrijeme Sermagea, a posvećene 1846.god. Oko kupališta bio je uređen perivoj, a preko potoka nalazio se kameni most.

Danas postoje tri otvorena bazena, a voda je pogodna za liječenje ženskih bolesti, reumatizma, mokraćnih organa, duševnih bolesti, išijasa i dr. Voda je blago radioaktivna i bogata mineralima, posebice kalcijem i magnezijem, a temperatura joj iznosi 31,3-34,4 °C. Posebno je vrijedan peloid, ljekovito blato, kojim se koristi u liječenju različitih bolesti. U lijepoj okolici moguće su šetnje i raznovrsne sportsko-rekreacijske aktivnosti na otvorenom.

 

 Sutinske Toplice - danas