Proračun Općine Mihovljan za 2021 godinu i Projekcija Proračuna za 2022 2023 OPĆI DIO
 Ekonomska klasifikacija
 Funkcijska klasifikacija
 Izvori financiranja
 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine MIhovljan za razdoblje 2021 2023 godine
Plan razvojnih programa uz proračuna za 2021 i projekcije za 2022 i 2023
 Posebni dio - Organizacijska i programska klasifikacija
 Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2021 godini
 Program javnih potreba u kulturi i sportu 2021.godini
 Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2021 godini
 Program socijalne skrbi i pomoći građanima u 2021
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021
 Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2021
 Program za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2021
 
Proračun Općine Mihovljan za 2021 godinu i Projekcija Proračuna za 2022 2023 OPĆI DIO
Ekonomska klasifikacija
Funkcijska klasifikacija
Izvori financiranja
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine MIhovljan za razdoblje 2021 2023 godine
Plan razvojnih programa uz proračuna za 2021 i projekcije za 2022 i 2023 - FINAL
Posebni dio - Organizacijska i programska klasifikacija
Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2021 godini
Program javnih potreba u kulturi i sportu 2021
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2021 godini
Program socijalne skrbi i pomoći građanima u 2021
Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021
Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2021
Program za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2021
Obrazloženje Proračun općine Mihovljan za 2021 godinu
Obrazloženje Proračun općine Mihovljan za 2021 godinu
 
 
 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice