Proračuni Općine Mihovljan
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
Graf uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mihovljan za 2019. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mihovljan za  2019. godinu
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019 - PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019 - PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019 - IZVORI FINANCIRANJA
POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2019 - IZVORI FINANCIRANJA
   
   
Bilješke uz polugodišnje izvješće proračuna za 2019.
Plan razvojnih programa uz polugodišnji izvještaj za 2019.
Programi uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.
 
 
2019. GODINA
PRORAČUN ZA 2019. GODINU
Proračun općine MIhovljan za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju izvršenja Planova i Programa za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi i sportu 2019
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2019. godinu
Program utroška šum.doprin. 2019
Program korištenja sredstava od prodaje stanova 2019
Plan razvojnih programa Općina Mihovljan 2018-2020 - izmjene i dopune
Program utroška vod.doprin. 2019
Program Gradnje Objekata i Komun. Infrastrukture 2019
Program od naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgr. 2019
Program Održavanja Objekata Komunalne Infrastrukture -2019
Program socijalne skrbi i pomoći građanima 2019
Plan razvojnih programa Općina Mihovljan 2019-2021
Proračun Općine Mihovljan Za 2019. Godinu I Projekcija 2020-2021
JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRORAČUNA
Prijedlog proračuna za 2019.
Obrazac za savjetovanje o nacrtu proračuna
Izvješće o obavljenom savjetovanju prijedloga proračuna za 2019. i projekcije 2020-2021.g
VODIČ ZA GRAĐANE
Vodič za građane - proračun u malom
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
Prijedlog proračuna za 2019.
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi i sportu 2019
Prijedlog programa korištenja sredstava od prodaje stanova 2019
Prijedlog programa od naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgr. 2019
Prijedlog programa socijalne skrbi i pomoći građanima 2019
Prijedlog programa utroška vod.doprin. 2019
Prijedlog programa utroška šum.doprin. 2019
Prijedlog programa održavanja objekta kom. infrastrukture 2019
Prijedlog programa gradnje objekata i kom. infrastrukture 2019
Prijedlog projekcije proračuna 2019.-2021.
Prijedlog trogodišnjeg plana proračuna Općine Mihovljan
2018. GODINA
I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
Zaključak o usvajanju I Izmjena i dopuna Planova i Programa za 2018 godinu
I. izmjena i dopuna Proračun općine MIhovljan za 2018. godinu
I. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi i sportu 2018
I. Izmjena programa utroška šum.doprin. 2018
I. izmjena programa korištenja sredstava od prodaje stanova 2018
I. izmjena i dopuna programa održavanja objekta komunalne infrastrukture 2018
I. izmjena i dopuna-PROGRAM utroška vod.doprin. 2019
I. izmjena i dopuna programa socijalne skrbi i pomoći građanima 2018
I. izmjena i dopuna Programa od naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgr. 2018
I. izmjena i dopuna Prijedlog programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture 2018
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU
Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna za 01.01. do 30.06.2018
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2018 godinu
IZVRŠENJE 01. 01. do 30.06.2018
Biljeske uz polugodisnji obracun proracuna za 2018
Zaključak o izvršenju Planova i Programa za 01.01. do 30.06.18
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU 01.01.-30.06.2018
IZVRŠENJE PROGRAMA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA 01.01. - 30.06.2018
IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I KOMUN. INFRAS. 01.01.-30.06.2018
IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUN. INFRA. 01.01.-30.06.2018
IZVRŠENJE PROGRAMA SOC. SKRBI I POMOĆI GRAĐANIMA 01.01.-30.06.2018
IZVRŠENJE UTROŠKA ŠUMSKOG DOPRINOSA 01.01.-30.06.2018
IZVRŠENJE PROGRAMA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA 01.01.-30.06.2018
IZVRŠENJE POLUGODIŠNJIH RAZVOJNIH PROGRAMA 01.01. do 30.06.18

proračun za građane za 2018, prijedlog proračuna za 2018. godinu, izglasani proračun za 2018, projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu, plan razvojnih programa za 2018-2020, odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu

PRORAČUN ZA GRAĐANE ZA 2018.
 
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna
Općine Mihovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2018 g.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za
2018 godinu
Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01 siječnja do
30 lipnja 2018 godine
Obračun proracuna do 30.6.2018
IZVRŠENJE 30.06.2018
Vodič proračuna za građane 2018.
Izvješće o obavljenom savjetovanju prijedloga proračuna za 2018 i projekcije 2019-2020
Obrazac za savjetovanje o nacrtu proračuna

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Obrazloženje proračuna Općine Mihovljan
Plan 2018

IZGLASANI PRORAČUN ZA 2018. GODINU

Proračun Općine Mihovljan za 2018. godinu
Proračun 2018

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

Projekcija proračuna Općine Mihovljan 2018-2020
Projekcija 2018-2020

PLAN RAZVOJIH PROGRAMA ZA 2018 – 2020

Plan razvojnih programa 2018-2020

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu
2017. GODINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine MIhovljan za 2017 godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan
Izvršenje Proračuna Za 2017. Godinu
Biljeske uz godisnji obracun proracuna za 2017
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Planova i Programa za 2017
IZVRŠENJE PROGRAMA U KULTURI I SPORTU 01.01. - 31.12.2017
IZVRŠENJE PROGRAMA OD PRODAJE STANOVA 01.01.-31.12.2017
IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I KOMUN. INFRAS. 01.01.-31.12
IZVRŠENJE PROG. ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUN. INFRAS. 01.01.-31.12.17
IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBU I POMOĆI GRAĐANIMA 01.01.-31.12
IZVRŠENJE PROGRAMA ŠUMSKOG DOPRINOSA 01.01.-31.12.2017
IZVRŠENJE PROGRAMA OD NAKNADE ZA NEZ. IZGRAĐENIH ZGRADA 01.01.-31.12
IZVRŠENJE RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2017

prijedlog proračuna za 2017., izglasani proračun za 2017., projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu, plan razvojnih programa za 2017-2019, odluka o izvršenju proračuna za 2017. godinu, polugodišnje izvršenje proračuna za 2017., I. izmjena proračuna za 2017., I. izmjena plana razvojnih programa  II. izmjena proračuna za 2017., II. izmjena plana razvojnih programa,  godišnje izvršenje proračuna za 2017.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Prijedlog proračuna za 2017. godinu
Plan 2017

IZGLASANI PRORAČUN ZA 2017. GODINU

Proračun Općine Mihovljan za 2017. godinu
Proračun 2017

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

Projekcija proračuna 2017-2019
Projekcija 2017-2019

PLAN RAZVOJIH PROGRAMA ZA 2017 – 2019

Plan razvojnih programa 2017-2019

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

Odluka o izvršenju proračuna za 2017. godinu
POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća
Izvršenje 1.1.-30.06.2017.
Polugodišnji obračun Općine Mihovljan 1.1.2017.-31.12.2017.
Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine MIhovljan za 2017 godinu

I.IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

I. izmjena proračuna za 2017. godinu
I.izmjena proračuna 2017

I.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017-2019

I.izmjena plana razvojnih programa 2017-2019

II.IZMJENA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

II. izmjene proračuna Općine Mihovljan za 2017. godinu
II. izmjena 2017

II.IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2017-2019

II. izmjena plana razvojnih programa 2017-2019

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017

još nije usvojen

2016. GODINA

prijedlog proračuna za 2016., izglasani proračun za 2016., projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu, odluka o izvršenju proračuna za 2016. godinu, polugodišnje izvršenje proračuna za 2016., I. izmjena proračuna za 2016.,  II. izmjena proračuna za 2016.,  godišnje izvršenje proračuna za 2016.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Prijedlog proračuna za 2016. godinu
Prijedlog proračuna 2016

IZGLASANI PRORAČUN ZA 2016. GODINU

Proračun za 2016. godinu
Proračun 2016

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017. I 2018. GODINU

Projekcija proračuna 2016-2018
Projekcija proračuna

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Odluka o izvršenju proračuna za 2016. godinu

POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća
Izvršenje 1.1.-30.6.2016.

I.IZMJENA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

I. izmjena proračuna za 2016. godinu
I. izmjena proračuna za 2016. godinu

II.IZMJENA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

II. izmjena proračuna za 2016. godinu
II. izmjena proračuna 2016

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2016

Odluka o usvajanju godišnjeg proračuna
Izvršenje 1.1.-31.12.2016
2015. GODINA
PRORAČUN 2015
IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2015
IZVR. 1.1.-31.12.2015
REBALANS I 2015
REBALANS II 2015
2014. GODINA
PRORAČUN 2014
IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2014
IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2014
REBLANS 2014
2013. GODINA
PRORAČUN 2013
IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2013
REBALANS 2013
2012. GODINA
IZVRŠENJE 1.1.-30.06.2012.
REBALANS 2012

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice