SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 3. SJEDNICE
01 Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017 godine
02 1. izmjena i dopuna proračuna Općine Mihovljan za 2017 godinu
03 Program socijalne skrbi i pomoći građanima uz I izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan u 2017 godini
04 Program utroška sredstava uz I izmjene i dopune Proračuna Općine MIhovljan za 2017 godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
05 Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan uz I Izmjene i dopune Proračuna u 2017 godini
06 Program korištenja sredstava od prodaje stanova u 2017 godini uz I izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan u 2017 godini
07 Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017 godini uz I izmjene i dopune Proračuna Općine MIhovljan u 2017 godini
08 Program javnih potreba u kulturi i sportu uz I izmjene i dopuna Proračuna Općine Mihovljan u 2017 godine
09 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz I izmjene i dopune Proračuna Općine MIhovljan u 2017 godini
10 Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija u školskoj odnosno akademskoj godini 2017-2018 godini
11 Pravilnik o korištenju Društvenog doma Mihovljan
12 Program socijalne skrbi i pomoći građanima uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017 godine
13 Program od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017 godine
14 Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine MIhovljan uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine MIhovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017
15 Program korištenja sredstava od prodaje stanova u 2017 godini uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Mihovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017 godine
16 Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017 godini uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine MIhovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017 godine
17 Program javnih potreba u kulturi i sportu uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine MIhovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017 godine
18 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine MIhovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2017
19 Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika po pedagoškom standardu
20 Zaključak - Kerekesh teatar
21 Zaključak o obilježavanju dana općine 2017
I. izmjena Plana razvojnih programa Općina Mihovljan 2017-2019
(04) SKRAĆENI ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL
ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL