SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 28. SJEDNICE
01 Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2020 godinu
02 Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2020 godinu
03 Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2020 godini
04 Izvještaj o izvršenju Programa socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Mihovljan u 2020 godini
05 Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Mihovljan u 2020 godini
06 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020 godini
07 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2020 godini
08 Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava od prodaje stanova u 2020 godini
09 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020 godini
10 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Planova i programa za razdoblje 01 01 do 31 12 2020 godine
11 Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Miholjček
12 Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Mihovljan
13 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan
14 Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja sa područja Općine Mihovljan uzrokovanih epidemijom bolesti COVID 19
15 Zaključak i izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan za 2020 godinu
16 Zaključak i Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenoga otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada
17 Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanje odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Mihovljan
Ekonomska klasifikacija - Izvršenje proračuna Općine MIhovljan za 2020 godinu
Funkcijska klasifikacija - Izvršenje proračuna Općine Mihovljan za 2020 godinu
Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa Općine Mihovljan za razdoblje od 2020 do 2022 godine
Po izvorima financiranja - Izvršenje proračuna Općine Mihovljan za 2020 godinu
Posebni dio - Organizacijska i programska klasifikacija - Izvršenje proračuna Općine Mihovljan za 2020 godinu