SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 23. SJEDNICE
01 Odluka o Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2019 godinu
02 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Planova i Programa za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
03 Izvršenje Plana razvojnih programa Općine MIhovljan za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
04 Izvršenje Programa socijalne skrbi i pomoći građanima za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
05 Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
06 Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine MIhovljan za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
07 Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
08 Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
09 Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
10 Izvršenje Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01 01 do 31 12 2019 g
11 Izvršenje Programa korištenja sredstava od prodaje stanova za razdoblje 01 01 do 31 12 2019 godine
12 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan
13 Odluka o zaduživanju Općine Mihovljan za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu
14 Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu kao mjera ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih COVID 19
15 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2020 godinu
EKONOMSKA_KLASIFIKACIJA_2019_OPĆI_DIO
EKONOMSKA_KLASIFIKACIJA_2019_POSEBNI_DIO
FUNKCIJSKA_KLASIFIKACIJA_2019
IZVORI_FINANCIRANJA_2019
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA