SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 19. SJEDNICE
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine MIhovljan za 2019. godinu
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine MIhovljan za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine MIhovljan za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi i sportu za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa socijalne skrbi i pomoći građanima za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa korištenja sredstava od prodaje stanova Općine MIhovljan za razdoblje od 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01 01 do 30 06 2019 godine
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu
Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području KZŽ
POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2019
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA