SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 15. SJEDNICE
Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL
ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL