SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 14. SJEDNICE
Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine MIhovljan za 2018. godinu
Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu
Odluka- o raspodjeli rezultata poslovanja općine Mihovljan
Zaključak o usvajanju izvršenja Planova i Programa
Izvršenje Plana razvojnih programa Općina Mihovljan 2018-2020
IZVRŠENJE PROG. ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUN. INFRAS. 01.01.-31.12.18
IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I KOMUN. INFRAS. 01.01.-31.12.2018
IZVRŠENJE PROGRAMA U KULTURI I SPORTU 01.01. - 31.12.2018.
IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBU I POMOĆI GRAĐ. 01.01.-31.12.18
IZVRŠENJE PROGRAMA ŠUMSKOG DOPRINOSA 01.01.-31.12.2018.
IZVRŠENJE PROGRAMA VODNOG DOPRINOSA 01.01.-31.12.2018.
IZVRŠENJE PROGRAMA OD NAKNADE ZA NEZ. IZGRAĐENIH ZGRADA 01.01.-31.12
IZVRŠENJE PROGRAMA OD PRODAJE STANOVA 01.01.-31.12.2018.
Zaključak polugodišnji izvještaj općinskog načelnika od 1.7. do 31.12.2018.
Zaključak - Izvješće Hrvatskog crvenog križa
Zaključak - Izvješće JVP grada Krapine
Zaključak - Izvješće DVD-a Mihovljan
Zaključak o sigurnosti na cestama
Zaključak - Izvješće o otplati kredita na dan 31.12.2018. - aglomeracija
Zaključak - Izvješće o otplati kredita na dan 31.12.2018. - dogradnja poslovne zgrade
Zaključak o prihvaćanju zamolbe NK Rudar za nadstrešnicu
ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL