SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
AKTI 13. SJEDNICE
I. Izmjena i dopuna Proračuna općine MIhovljan za 2018 godinu
I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i komunalne infrastrukture
I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u 2018. godini
I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od prodaje stanova u 2018. godini
I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekta komunalne infrastrukture
I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Mihovljan u 2019.
I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2018. godini
I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za 2018. godinu od naknada za zadržavanje
Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2018 - 2020 godine
Izmjena i dopuna Proračun općine MIhovljan za 2018 godinu
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan
Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok
Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mihovljan
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2019 godinu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Mihovljan
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o mjerama za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Mihovljan za 2018 godinu
Odluka o mjerilima za financiranje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste na području Općine Mihovljan javnim dobrom
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2019
Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Odluka o zaduženju Općine Mihovljan za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje dječjeg vrtića
Plan razvojnih programa za razdoblje 2019 2021 godine
Pravilnik za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Mihovljan za 2018 godinu
Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2019. godini
Program korištenja sredstava od prodaje stanova u 2019. godini
Program socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Mihovljan u 2019. godini
Program utroška sredstava za 2019. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
Program utroška šumskog doprinosa u 2019. godini
Program utroška vodnog doprinosa u 2019. godini
Proračun Općine Mihovljan za 2019 godinu i Projekcija Proračuna za 2020 - 2021 godinu
PRORAČUN OPĆINE MIHOVLJAN ZA 2019 GODINU I PROJEKCIJA 2020-2021
Zaključak o donešenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan u 2019. godini
Zaključak o prihvaćanju analize sustava civilne zaštite na području Općine Mihovljan za 2018. godinu
SKRAĆENI ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL
ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA FINAL
Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste na području Općine Mihovljan javnim dobrom
Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste na području Općine Mihovljan javnim dobrom