Mjesni odbori

Mjesni odbori su oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.               

U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu, mjesni odbori dužni su uvažavati interes Općine kao cjeline.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji čini zasebnu cjelinu.

Na području Općine Mihovljan mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor “Mihovljan”

2. Mjesni odbor “Gregurovec”

3. Mjesni odbor “Kuzminec”

 

Područja koja pokrivaju Mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor “Mihovljan” - područje naselja Mihovljan, Frkuljevec  Mihovljanski i Sutinske toplice

2. Mjesni odbor “Gregurovec” - područje naselja Gregurovec

3. Mjesni odbor “Kuzminec” - područje naselja Kuzminec

Sjedište svih mjesnih odbora nalazi se u zgradi Općine Mihovljan, Mihovljan 48.

Mjesni odbor Mihovljan

1. Mijo Pintek (HDZ) (predsjednik)

2. Vladimir Risek (HDZ)

3. Milan Polančec (HDZ)

4. Stjepan Kovačić (HDZ)

5. Josip Gredelj (HDZ)

6. Krešimir Vučković (HDZ)

7. Petar Pavlek (HNS)

8. Stjepan Smetiško (HNS)

9. Josip Bočkaj (HNS)

Mjesni odbor Kuzminec

1. Branko Brković (HSU) (predsjednik)

2. Gordana Novak (HDZ)

3. Zlatko Benko (HDZ)

4. DAmir Vučković (HNS)

5. Slobodan Sajko (SDP)

Mjesni odbor Gregurovec

1. Alojz Jembrih (HDZ) (predsjednik)

2. Stjepan Svetec (HDZ)

3. Danijel Trstenjak (HDZ)

4. Josip Vuđan (HDZ)

5. Slavko Jembrih (SDP)

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice