Mjesni odbori

Mjesni odbori su oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.               

U ostvarivanju prava na mjesnu samoupravu, mjesni odbori dužni su uvažavati interes Općine kao cjeline.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji čini zasebnu cjelinu.

Na području Općine Mihovljan mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor “Mihovljan”

2. Mjesni odbor “Gregurovec”

3. Mjesni odbor “Kuzminec”

 

Područja koja pokrivaju Mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor “Mihovljan” - područje naselja Mihovljan, Frkuljevec  Mihovljanski i Sutinske toplice

2. Mjesni odbor “Gregurovec” - područje naselja Gregurovec

3. Mjesni odbor “Kuzminec” - područje naselja Kuzminec

Sjedište svih mjesnih odbora nalazi se u zgradi Općine Mihovljan, Mihovljan 48.

Mjesni odbor Mihovljan
1.
MIJO PINTEK
Mihovljan 208
0915145144
Predsjednik
2.
MARKO MARTINJAK
Mihovljan 7 A
0912207055
Član
3.
JOSIP LJUBEK
Mihovljan 50 C
0911338153
Član
4.
JOSIP GREDELJ
Mihovljan 92
0996871318
Član
5.
STJEPAN KOVAČIĆ
Mihovljan 353
0911569671
Član
6.
ZLATKO PUŠELJ
Mihovljan 134A
0922899674
Član
7.
ZLATKA FUČKAN
Mihovljan 115A
0953968293
Član
8.
MIJO LJUBEK
Mihovljan 169
0911590818
Član
9.
MARJANA HABULJKO
Mihovljan 15
0915434960
Član

 

Mjesni odbor Kuzminec
1.
BRANKO BRKOVIĆ
Kuzminec 49
0958641073
Predsjednik
2.
IVAN KUHTA - GRADEČAK
Kuzminec 75 A
0915485175
Član
3.
IVAN VUČKOVIĆ
Kuzminec 98 A
0917689440
Član
4.
IVAN PAVLEKOVIĆ
Kuzminec 35
098527969
Član
5.
VIŠNJICA HITREC – BURINA, dipl.oec
Kuzminec 7
Član

 

Mjesni odbor Gregurovec

 

1.
ALOJZ JEMBRIH
Gregurovec 62/1
0989768158
Predsjednik
2.
NIKOLA ŠKUDAR
Gregurovec 100
Član
3.
DRAGUTIN VUĐAN
Gregurovec 89
098378862
Član
4.
KRISTIJAN MIHALJČEVIĆ
Gregurovec 41
098527969
Član
5.
ZLATKO SINKOVIĆ
Gregurovec 113
Član

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice