FINANCIJSKA IZVJEŠĆA OPĆINE MIHOVLJAN

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU
 
 
Izvještaj o obvezama
Obrazac pr-ras
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju
Referentna stranica
   
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU
 
 
Financijski izvještaj za 1.1. do 31.3.2019
Potvrda o predaji financijskog izvješća
   
 
 
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU
Glavna financijska izvješća za 2018. godinu
Bilješke uz godišnji obračun proračuna za 2018 godinu
Potvrda FINE o predatim financijskim izvještajima
1. Izvještaj proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 1. siječanja 2018 do 31. prosinca 2018.
2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Općine Mihovljan za razdoblje od 1. siječanja 2018 do 31. prosinca 2018
3. Bilanca proračuna Općine Mihovljan na dan 31. prosinca 2018
4. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji Općine Mihovljan za razdoblje od 1. siječanja 2018 do 31. prosinca 2018
5. Izvještaj o obvezama Općine Mihovljan za razdoblje od 1. siječanja 2018 do 31. prosinca 2018
6. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza Općine Mihovljan za razdoblje od 1. siječanja 2018 do 31. prosinca 2018
7. Biljeske uz godisnji obracun proračuna Općine Mihovljan za 2018. godinu
OBAVEZNE-BILJEKE-31.12.2018.
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1.1.-31.12.2018.
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01 siječnja do 30 lipnja 2018 godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2018 godinu
Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01 siječnja do 30 lipnja 2018 godine
Obračun proracuna do 30.6.2018
IZVRŠENJE 30.06.2018
    Bilješke uz obračun proračuna 1.1 do 30.6.2018
    Opći dio obračun proračuna od 01.01. do 31.03.2018
    Opći dio obračuna 1.1. do 30.6.2018
    FINANCIJSKI IZVEŠTAJI 30.06.2018.
    OPĆINA MIHOVLJAN 31.03.2018.
    Financijski izvještaj 01.01.-31.03.2018.
      Financijski izvještaj od 1.1. do 30.9.2018
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU
Dani zajmovi i primljene otplate
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Bilanca na dan 31.12.2017.
Bilješke uz godišnji obračun proračuna Od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Izvještaj o obvezama od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Izvještaji proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih korisnika od 01.01.2017. do 31.12.2017.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.1.-31.3.2017.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU
OPĆINA MIHOVLJAN OBRAČUN OD 1.1.-31.12.2016.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.1.-31.3.2016.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 1.1.-31.12.2016.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1.1. - 30.09.2016.
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 1.1.-31.12.2016.

 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Anketa
Koristite li antivirusni program?
Ne
Ne znam
Ponekad
Da, naravno
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice