REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MIHOVLJAN

NAČELNIK

 

Mihovljan 48, 49252 Mihovljan

Tel: 049 435 378, Tel/Fax: 049 435 498

e-mail: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

 

KLASA: 920-11/17-01/01

URBROJ: 2211/07-17-3

Mihovljan, 14. kolovoza 2017.

PREDMET: Proglašenje elementarne nepogode- tuča

Prijava štete na dugogodišnjim nasadima, nastale uslijed

Jakog nevremena - tuče u večernjim satima 10. kolovoza 2017. godine

-obavijest, dostavlja se

 

Područje općine Mihovljan u večernjim satima 10. kolovoza 2017. godine pogodila je jaka tuča uslijed čega su nastala oštećenja na dugogodišnjim nasadima - vinogradima i voćnjacima.

Mole se poljoprivrednici koji su pretrpjeli štete na svojim kulturama da prijave nastale štete u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan.

Prijava štete se vrši na propisanom OBRASCU EN-P.

Obrazac za prijavu štete može se podići u općini Mihovljan ili na internetskoj stranici Općine Mihovljan.

Prijava treba sadržavati slijedeće podatke:

 • Matični podaci o prijavitelju štete
 • Opis štete:

VINOGRADI:

 • mjesto vinograda (kat. čest. i kat. općina, naselje)
 • sveukupno čokota i broj oštećenih čokota,
 • ukupna površina m2
 • starost vinograda
 • sorta vinove loze
 • % oštećenja

VOĆNJACI :

 • mjesto voćnjaka (kat. čest. i kat. općina, naselje)
 • broj oštećenih stabala(orasi, jabuke, kruške i ostale oštećene voćke)
 • ukupna površina m2
 • starost stabala voćki
 • % oštećenja

3. Uz prijavu obavezno priložiti presliku osobne iskaznice ili broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja osobne iskaznice.

Popunjene prijave zaprimaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mihovljan u periodu od 14.08.2017. do 21.08.2017.g. Nepotpune prijave neće se zaprimati.

Povjerenstvo za elementarnu nepogodu obići ce sve oštećene nasade na temelju Prijava.

 

Za sve dodatne informacije ili eventualne nepravilnosti možete se obratiti u JUO općine Mihovljan, Mihovljan 48, na broj telefona 049/435 378.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zlatko Bartolić

Obrazac za prijavu štete - tuča

 

   Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice