REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Mihovljan 48, 49252 Mihovljan

e-adresa: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

Tel: 049 435 378, Fax: 049 435 498

 

U Mihovljanu, 13. 9. 2017.

 

O B A V I J E S T

Općina Mihovljan obavještava svoje građane koje je pogodila elementarna nepogoda nastala uslijed tuče da se:

produžuje prijava za štete na kukuruzu do utorka 19. rujna 2017. godine

Za sve dodatne informacije građani se mogu javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Mihovljan ili na tel: 049/435-378.

 

 

 

 

   Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice