Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je još jedan natječaj iz Mjere 08, podmjere 8.6., operacije 8.6.3 „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

·         šumoposjednici

·         udruge šumoposjednika/šumovlasnika

·         obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i

·         jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

 

Prihvatljivi troškovi:

·         prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova.

·         troškovi vezani uz gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)

·         zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama

·         kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)

·         izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i

·         kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

 

- minimalno 90% prihvatljivih troškova mora se odnositi na materijalna ulaganja                 

 

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.

 

Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. srpnja do 22. studenoga 2016.

 

Više informacija o javnom pozivu i listu prihvatljivih troškova možete pronaći na stranicama  Narodnih novina.
Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice