REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MIHOVLJAN

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

 

 

 

 

Mihovljan 48, 49252 Mihovljan

e-adresa: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr

tel: 049 435 378, Fax: 049 435 498

 

KLASA: 940-01/17-01/01

URBROJ: 2211/07-17-3

Mihovljan, 2. 3. 2017.

 

Na temelju članka 131. -133. Zakona o cestama („Narodne novine broj 84/11, 18/13, 25/13, 54/13, 148/13 i 92/14), općinski načelnik Općine Mihovljan objavljuje

 

JAVNI POZIV

NOSITELJIMA STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINAMA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE

 

 

Općina Mihovljan obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena:

  1. nerazvrstana cesta M - Mihovljan – Večkovići – Kovačići od županijske ceste Mihovljan – Zlatar tj. čkbr. 3521 počevši od kućnog broja Mihovljan 52 do čkbr. 885 odnosno kućnog broja Mihovljan 360 A, uključujući odvojak od čkbr. 1143 do čkbr. 1156 sve k.o. Mihovljan ( do kućnog broja Mihovljan 228), odnosno cesta koja spaja naselja Mihovljan, Večkovići, Parkračići, Fijački, Dačniki, Kovačići i uključuje čkbr. 3515, 1096/18, 1107/1, 1103, 1104, 3508/2, 3507/2, 3508/1, 963/1, 958/1, 958/2, 958/3, 957/4, 956/3, 956/4, 960/8, 886 i druge k.o. Mihovljan

Naziv katastarske općine: k.o. Mihovljan

Oznaka ceste:

  1. M – Mihovljan – Večkovići - Kovačići

Opis dionica:

  1. Prometnica M – Mihovljan – Večkovići – Kovačići od županijske ceste Mihovljan – Zlatar tj. čkbr. 3521 počevši od kućnog broja Mihovljan 52 do čkbr. 885 odnosno kućnog broja Mihovljan 360 A, uključujući odvojak od čkbr. 1143 do čkbr. 1156 sve k.o. Mihovljan ( do kućnog broja Mihovljan 228), odnosno cesta koja spaja naselja Mihovljan, Večkovići, Parkračići, Fijački, Dačniki, Kovačići i uključuje čkbr. 3515, 1096/18, 1107/1, 1103, 1104, 3508/2, 3507/2, 3508/1, 963/1, 958/1, 958/2, 958/3, 957/4, 956/3, 956/4, 960/8, 886 i druge k.o. Mihovljan u dužini od cca 2600 m

Datum započinjanja radova: dana 9. 3. 2017. godine od 8 – 13 sati, a u slučaju lošeg vremena odgađa se za 10. 3. 2017. godine, predstavnici Općine Mihovljan započeti će obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inž. geod. Koji brine da lomne točke budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Podaci o ovlaštenom inž. geodezije: Tihana Artič, dipl.ing.geod., GEO 812, ovlaštenik tvrtke GEO – TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podbrezovica 2b, Đurmanec, GEODETSKI URED, Podružnica Pregrada, Stjepana Škreblina 4/1.

U slučaju lošeg vremena očevid se odgađa za slijedeći radni dan u isto vrijeme.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmeta nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 31. 03.2017. godine od 9,00-12,00 h sati u prostorijama Općine Mihovljan.

 

Općinski načelnik

Zlatko Bartolić

 

DOSTAVITI:

  1. Večernji list, za objavu,
  2. Web stranica Općine Mihovljan,
  3. Oglasna ploča Općine Mihovljan, ovdje,
  4. Radio Zlatar,
  5. U spis, ovdje.Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice