SLUŽBENI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MIHOVLJAN
 
AKTI 15. I 16. SJEDNICE
 
1 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na statutarnu odluku o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića Miholjček
2 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Miholjček
3 Odluka o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Miholjček za razdoblje od 01.01.-31.12.2022. godine
4 Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu davatelja usluge za 2022. godinu koncesionara EKO-PLOR PLUS d.o.o. iz Oroslavja
5 Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Mihovljan za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2022. godine
6 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2022.
  6a Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2022.
  6b Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2022.
  6c Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mihovljan za 2022.
7 Izvještaj o izvršenju programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini
8 Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan u 2022. god
9 Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu Općine Mihovljan u 2022. godini
10 Izvještaj o izvršenju Programa socijalne skrbi i pomoći građanima Općine Mihovljan u 2022. godini
11 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente u 2022. godini
12 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2
13 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2022. godini
14 Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
15 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Mihovljan
16 Zaključak o prihvaćanju Izvješća poljoprivrednog redara o provedbi agrotehničkih mjera u poljoprivredi i o mjerama za održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Mihovljan za razdoblje od 01.01.-31.12.
17 Zaključak kojim se prihvaća blagajnički izvještaj za period od 01.01.-31.12.2022. godine DVD-a Mihovljan
18 Zaključak kojim se prihvaća Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2022. godinu Hrvatskog crvenog križa, Gradskog društva CK Zlatar
19 Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
20 Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Mihovljan za 2023.
21 I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
21a I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
21b I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
21c I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
22 Program građenja objekata komunalne infrastrukture uz I. izmjene i dopune Proračuna u 2023. godini
23 Program održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan uz I. izmjene i dopune Proračuna u 2023. godini
24 Odluka o izvršavanju I. izmjene i dopune Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu
25 Odluka o zamjeni dijela nekretnina
26 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine
27 Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
28 Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Mihovljan za realizaciju kapitalnog projekta „Sanacija klizišta Kuzminec u Općini Mihovljan - sanacija klizišta uzrokovanih potresima na području općine Mihovljan“
29 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika, te drugim pravima navedenog dužnosnika
 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice