Kapela sv. Ivana Nepomuka,  Mihovljan

Na uzvisini uz cestu, uz raskrižje, na južnom ulazu u naselje Mihovljan.

Malena jednobrodna građevina, pravokutnog tlocrta s plitko zaobljenom apsidom, svođena jednim poljem pruskog svoda. Iznad pročelja izdiže se drveni zvonik. Građena u prvoj polovici 19.st. Uglovi pročelja  naglašeni lezenama do jednostavno profiliranog vijenca. Kapelica pripada tipu kasnoklasicističkih malih sakralnih građevina.

Na jedan prosni dan običavala se voditi procesija do kapele sv. Ivana Nepomuka i služiti sv. Misa. U kapeli ne postoji oltar već samo kip sv. Ivana epomuka.