Kapela sv. Marije Magdalene, Kuzminec Veterenički

Smještena na zaravni brijega, nekad izvan naselja. Jednobrodna građevina, zaključena poligonalnim svetištem u širini lađe, sakristijom s južne strane i djelomično otvorenim portikom.

Nad lađom je postavljen drveni tornjić. Građena je kamenom, s gotičkim detaljima. Unutrašnjost oslikana.

Dala ju je graditi Magdalena Patačić (supruga Petra Patačića), a tijekom 17.stoljeća joj je prigrađen trijem s drvenim tabulatom.

Godine 1665. kapela je temeljito obnovljena, 1879. je dobila nove svodove, a 1786. je prizidana sakristija. 1912.godine postavljen je novi krov i toranj. Ispred kapele je nekada bio tržni prostor.

Kapele ima visoku arhitektonsku i kulturno povijesnu vrijednost.