Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan

Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan dobrovoljna je, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara. Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva, te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu.

Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH i svijetu. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda. Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Mihovljan osnovano je 1930.g., te već dugi niz godina obavlja svoju dužnost na savjestan i odgovoran način.

Prošle godine društvo je svoje aktivnosti usmjerilo na opremanje vatrogasne postrojbe, pa je nabavljeno 10 zaštitnih odijela, s popratnom opremom, kupljene su četiri usisne cijevi te dva zaštitna respiratorna uređaja i četiri maske, a kako je istaknuto u izvješću u ovu profesionalnu opremu uloženo je 88 tisuća kuna. Također ulagalo se u popravak i održavanje vatrogasnih vozila, tako da društvo sada raspolaže sa kvalitetnom opremom i spremni su za vatrogasne intervencije.
Mihovljanski vatrogasci lani su bili aktivni i na edukaciji svojih članova, raznim natjecanjima te drugim manifestacijama, a posebno je istaknuto domaćinstvo 4. županijskog natjecanja u rujnu prošle godine, kada je Mihovljan bio centar zagorskog vatrogastva. U dva dana vikenda društvo je ugostilo 114 ekipa, odnosno oko 1.300 vatrogasaca iz cijele Krapinsko-zagorske županije, a za vrlo dobru organizaciju natjecanja dobili su pohvale od čelnih ljudi županijske vatrogasne zajednice. Povodom Miholjskih dana društvo je organiziralo četverodnevni program, te su uz pomoć raznih sponzora iz Mihvoljana i okolnih općina organizirali tombolu, s koje su prikupljena sredstva iskoristili za nabavku vatrogasne opreme. U program rada ove godine uvršteno je daljnje preventivno djelovanje po pitanju zaštite od požara, planiraju se redovne vatrogasne vježbe te održavanje vozila i prostorija doma, kao i nabavka nove opreme prema financijskim mogućnostima.