Diseminacija projekta CK Zlatar i

Ministarstva socijalne politike i mladih


J A V N I P O Z I V

na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Mihovljan


O D L U K A
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Mihovljan za razdoblje 2015 do 2020. godine


OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MIHOVLJAN

 


Ispitivanje prskalica i raspršivača na području KZŽ.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je još jedan natječaj iz Mjere 08, podmjere 8.6., operacije 8.6.3 „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MIHOVLJAN 2015-2020

IZGRADNJA KOMPLEKSA DJEČJEG VRTIĆA I MALE KUĆE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMAOpćinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice