U Općini Mihovljan se 11. 08. 2016. godine u 19:00 sati održala prezentacija Lokalne razvojne strategije LAG-a "Zeleni bregi", te mogućnost financiranje iz iste

I. Izmjena plana nabave robe, radova i usluga za 2016. godinu


OBAVIJEST BIRAČIMA

Povodom raspisanih prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 11. rujna 2016. godine dostavljamo OBJAVU BIRAČIMA kojom se pozivaju birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak
podataka upisanih u registar birača te Obavijest biračima kojom se obavještavaju birači o vremenu, mjestu i načinu rada Ureda državne uprave u Krapinsko zagorskoj županiji u razdoblju podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača.


I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mihovljan

J A V N I P O Z I V

na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Mihovljan


O D L U K A
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Mihovljan za razdoblje 2015 do 2020. godine


OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MIHOVLJAN

 


 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je još jedan natječaj iz Mjere 08, podmjere 8.6., operacije 8.6.3 „Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda“.

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MIHOVLJAN 2015-2020

IZGRADNJA KOMPLEKSA DJEČJEG VRTIĆA I MALE KUĆE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA



Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice