POTPISAN UGOVOR ZA ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN U 2018. GODINI

POTPISAN UGOVOR O SUFINANCIRANJU IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT OSNIVANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI U MIHOVLJANU

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG ZEMLJIŠTA

MIKRO, MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA 30 MILIJUNA KUNA
ZA CERTIFIKACIJU PROIZVODA

PROLJETNA SADNJA CVIJEĆA U  OPĆINI MIHOVLJAN

 

REALIZACIJA PROJEKATA ZA 2017. GODINU

 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MIHOVLJAN 2015-2020
IZGRADNJA KOMPLEKSA DJEČJEG VRTIĆA I MALE KUĆE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA
 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Izgradnja dječjeg vrtića

Podržavate li izgradnju dječjeg vrtića na području Općine Mihovljan? 

Da
Ne
Ne znam
Izdvojene stranice