SUSTAVNA DERATIZACIJA DOMAĆINSTAVA

 

 

 

 

 


 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MIHOLJČEK ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

 

 

 

 


 

ZA POLAZNIKE DJEČJEG VRTIĆA MIHOLJČEK BESPLATAN VRTIĆ U LIPNJU 2023. GODINE

 

 

 

 

 


 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2023. GODINI

 

 

 

 


                     Obrazac-br-1-javni-poziv-elektronicki-mediji
Obrazac-br.-2-javni-poziv-elektronicki-mediji
Zaključak o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (pdf)
Zaključak o financiranju programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (doc)
 

POZIV NA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 


 

JAVNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

 

 

 


 

PREZENTACIJA IDEJNOG RJEŠENJA ZA KULURNI DOM MIHOVLJAN

 

 

 
Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
 

ANKETA – RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA PUTEM PROGRAMA POS-A, APN

 
 
NAJVAŽNIJE OBAVIJESTI O VIRUSU COVID-19 
 
 
PROJEKT REKONSTRUKCIJE MRTVAČNICE U MIHOVLJANU
 
PROJEKT WIFI4EU NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN
 
 
 
 
MIHOVLJAN Prognoza